logo

Neptunus rike 2 slot maskin gratis


neptunus rike 2 slot maskin gratis

Aaron's rod : kungsljus aback : bakåt abacus : kulram, englishswedish Dictionary 4, englishswedish (dictionnaire) bästa gratis slot spel mecka bingo abaft : akter ut abandon : överge, lämna abandoned : övergivna, övergiven abandonment : uppgivenhet abandons : överger abase : förnedra abasement : förnedring abash : genera abashed : generad.
själv yup : jepp zany : dumbom zap : knäppa Englishswedish Dictionary 1163 Englishswedish (dictionnaire) zeal : arbetslust, iver, nit zealot : svärmare zealotry : fanatism zealous : ivrig, nitisk zebra : sebra zechariah : sakarja zed : z zenith : zenit zephaniah.
) kindergarten : lekskola kindest regards : hjärtliga hälsningar Englishswedish Dictionary 601 Englishswedish (dictionnaire) kindle : tända kindling : antändning kindly : välvilligt kindness : godhet, välvilja kindred : släktskap kinds : vänliga kinetic : kinetisk king : konung, kung kingsize : extra stor kingdom.
Som asbestos : asbest asbestosis : asbestos ascend : a, bestiga ascending : ökande ascent : uppfart, bestigning ascertain : förvissa sig om ascetic : asket asciibased : asciibaserade ascorbic acid : askorbinsyra ascribe : tillskriva asepsis : aseptic ash : ask, aska ashtray.Do well : sköta sig väl do without : umbära do you think : månne docile : foglig, lydig docility : foglighet Englishswedish Dictionary 330 Englishswedish (dictionnaire) dock : skeppsdocka dock (of the bay : docka docks : bassänger docs : dokument doctor : läkare.Englishswedish Dictionary 753 Englishswedish (dictionnaire) ought : bör, skulle, borde, skall ought to : böra ounce : uns, uns28.35gram, gnutta our : vår ourselves : oss själva oust : avlägsna, kasta ut, fördriva out : ut, ute outandout : grundlig, tvättäkta, total outbalance : uppväga.Eller whetstone : bryne whew : usch whey : vassla wheycheese : mesost which : vilken, som, vilken whichever : vad än whiff : pust, pusta whiffy : unken while : under det att, medan, stund whilst : medans, medan whim : nyck, infall whimper.Eller Englishswedish Dictionary 717 Englishswedish (dictionnaire) neobabylonian : nybabyloniska rikets neocolonialism : nykolonialism neolithic : yngre stenåldern neologism : nybildning neopagans : nyhedningar nephew : systerson, brorson nepotism : nepotism neptune : neptunus nerve : nerv, fräckhet nerveracking : nervpåfrestande nerveshattering : nervskakande nervous.English-swedish (dictionnaire englishswedish (dictionnaire englishswedish Dictionary éditions eBooksFrance m, englishswedish Dictionary 1, englishswedish (dictionnaire).Congratulate : gratulera, lyckönska congratulating : gratulerar Englishswedish Dictionary 236 Englishswedish (dictionnaire) congratulation : gratulation, lyckönskan congregate : församla, hopsamla congregatinal : församlings1 congregation : församling congress : kongress congruence : kongruens, överensstämmelse conical : kägelformad, konisk conifer : barrträd conjecture : gissa, gissning conjoin.Lummox : drummel lump : bit, sockerbitklimp, klump lump of sugar : sockerbit lumpenproletariat : trasproletariat lumper : hamnarbetare lumpsum : klumpsumma lumpy : klimpig lunacy : vansinne lunar : mån lunar month : månvarv Englishswedish Dictionary 648 Englishswedish (dictionnaire) lunar probe : månsond lunatic.Member of Parliament ma : mamma macabre : makaber macadam : makadam macaroni : makaroner macaroon : mandelkaka mace : spikklubba, spira, ämbetsstav Macedonia : macedonien macerate : blöta upp, laka ur machete : machete machinate : intrigera, smida ränker machination : intrig Englishswedish.Get married : geifta sig get moving : röra på sig get off to bed : gå och lägga sig get on : trivas get on well : komma bra överens get one's hair cut : klippa sig get out of : smita från, undvika.kan jag det?) sort out : gallra sorted : sorterad sorting : sortering sough : susa sought : sökte, sökt sought after : begärlig sought for : eftersökt soul : själ soulfull : själfull Sound : Öresund sound : läte, klinga, pejla, ljud, solid, låta, ljuda Englishswedish.
aardvark : jordsvin aaron : aron.
Mayflower : gullviva, vårblomma mayfly : dagslända mayhem : förödelse mayonnaise : majonnäs mayor : borgmästare Englishswedish Dictionary 669 Englishswedish (dictionnaire) maypole : majstång mayst : kan, får maze : virrvarr, labyrint mazurka : mazurka mazy : förvirrande mdiinterface : mdigränssnitt me : mig, jag.Astudent : topp elev a body : ruttna, en kropp a few : några få a good deal : åtskilligt à la carte : à la carte a little more : litet till a long string of : en lång rad av a long time.I have been told : man har sagt mig Im sorry : förlåt im : jag är ice : is, glass icefloe : isflak iceberg : isberg icebox : kylskåp icecream : glass Iceland : Island Icelander : islänning Icelandic : isländsk icicle : istapp.Excuses : ursäkter execrate : förbanna execration : förbannelse, avsky executable : körbar executables : körbara execute : verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra executed : körda executes : utför execution : avrättning, verkställande executioner : bödel Englishswedish Dictionary 383 Englishswedish (dictionnaire) executive : verkställande exellent.Wellbehaved : välartad wellfunctioning : välfungerande welsh : walesisk welt : söm, ärr, prygla welter : kaos, vältra wen : utväxt wench : jänta wend : bege sig went : gick Englishswedish Dictionary 1134 Englishswedish (dictionnaire) wept : gråtit, grät were : var weren't.Oil : olja, smörja oilcloth : vaxduk oilseeds : oljeråvaror oilskins : oljekläder oils : oljor oilseeds : oljefrön oily : oijig oinment : salva ointment : salva okay : okej old : gammal oldfashioned : gammalmodig oldtime : gammeldags old age : ålderdom old.Eller ejaculate : utropa ejaculation : utrop eject : tar ut elaborate : genomarbeta, utveckla elaborates : genomarbetar, utvecklar elapse : förflyta elastic : spänslig, elastisk, resår elastic spring : resårband elated : upprymd elation : upprymdhet elbow : armbåge elbows : armbågar elder.Adapted from : ml, englishswedish Dictionary 2, englishswedish (dictionnaire englishswedish Dictionary 3, englishswedish (dictionnaire) a : ett, en, abomb : atombomb.
Or : vare sig.


Sitemap